ประชุม

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 พรรคเพื่อธรรม ลำดับที่ 3 จังหวัดขอนแก่น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
วันที่ 11 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย