อบรม

พรรคเพื่อธรรม จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฏหมายเกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้งณ โรงแรม เซ็นทรัลหาดใหญ่ ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา

วันที่ 25 ธันวาคม 2561