ประชุม

ประชุมเพื่อเลือกตัวแทนประจำจังหวัดชุมพร ณ ห้องอาหารแกงเพการีสอร์ท ต.ทรัพย์อนันย์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

วันที่ 24 ธันวาคม 2561