ประชุม

ประชุมเพื่อเลือกตัวแทนประจำจังหวัดสตูล ณ ร้านอาหารสตาร์รินทร์รีสอร์ท ต.พิมาล อ.เมือง จ.สตูล

วันที่ 24 ธันวาคม 2561