ประชุม

ประชุมเพื่อเลือกตัวแทนประจำจังหวัดตรัง ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองหมอ ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

วันที่ 24 ธันวาคม 2561