ประชุม

ประชุมเพื่อเลือกตัวแทนประจำจังหวัดนราธิวาส ณ ที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการอิสลามมัสยิดนาริลยูดา ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

วันที่ 24 ธันวาคม 2561