ประชุม

ประชุมเพื่อเลือกตัวแทนประจำจังหวัดปัตตานี ณ โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี อ.มายอ จ.ปัตตานี

วันที่ 23 ธันวาคม 2561